Nyheter

NYHETER

 

 

KERAMIKKGRUPPE

 

Eli starter opp igjen med keramikkgruppe hver mandag fra kl.16.00 til kl 18.00.

Er du nysgjerrig på hva vi kan få ut av en leireklump?

Nybegynner eller viderekommende - du er hjertelig velkommen til å bli med oss på keramikkverkstedet !

 

SKRIVEGRUPPE

 

Trine er tilbake fra ferie, og stiller på skrivegruppe Torsdag klokken 1700 - 1900.

 

GRASROTANDELEN

 

Navn: Stiftelsen Amalie Skrams hus, eller Organisasjonsnummer: 983675794

Vi er blitt grasrotmottager. Det betyr at du kan gi grasrotandelen din til Amalie Skrams hus hver gang du leverer et spill hos Norsk Tipping.

Følg lenken under for å endre, eller legge til, grasrotmottager.

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

Navn: Stiftelsen Amalie Skrams hus, eller Organisasjonsnummer: 983675794

 

 

 

Ukene på Amalie Skrams hus er fylt med kreative aktiviteter

Hver mandag er det det samsanggruppe fra 14.00 – 15.00 og keramikkgruppe fra 16.00 – 18.00. På tirsdager er det skrivegruppe fra 17.00 – 19.00. Og på torsdagene er det Kunstpausen fra 14.00 – 15.00

LES MER

 

 

Amalie Skrams hus er et helsefremmende og kreativt hus med verksteder og sosiale aktiviteter for og med mennesker som har erfaring med psykiske helseplager.

Huset er til for deg som vil prøve ut egne kreative ressurser, ha en aktiv hverdag med ny inspirasjon og som søker en sosial møteplass.

Navnet er inspirert av forfatteren Amalie Skram som brukte sine personlige erfaringer i sine litterære verk.

Vårt fokus er på det friske og kreative potensialet i hvert menneske.

LES MER

 

 

 

MEDLEMSMØTE TIRSDAG 20.10.2015

Det blir medlemsmøte tirsdag den 20.10. Sakslite er hengt opp på oppslagstavlen. du kan også få den på mail om det er ønskelig.

"Medlemsmøtet er husmøtets beslutningspunkt. Her fattes vedtak basert i de saksframlegg og fakta som foreligger etter at sakene har blitt drøftet og utredet på husmøtet og eventuelt i nedsatte arbeidsgrupper eller utvalg. Medlemmer og faste ansatte har stemmerett. Brukere uten medlemskap kan være observatører på medlemsmøtet men har ikke tale- og stemmerett. "

KURS I KONFLIKTHÅNDTERING

Tirsdag 27.10 kl.09.30-14.00

Kurset er obligatorisk for ansatte, ansvarlige ved medlemsåpent oppfordres til å delta og vil bli prioritert, for andre er det førstemann til mølla prinsippet som gjelder.

Påmelding til kontoret.

 

Ny nettside

Som dere sikkert har lagt merke til har nettsiden vår vært nede en stund. Vi er nå tilbake, og vil ukentlig oppdatere siden vår med nyheter og informasjon.

 

Copyright © 2017 Amalie Skrams hus & Divine Madness. All Rights Reserved