Styret

Nytt styre ved Amalie Skrams hus 2018

Kjersti Pettersen - styreleder,Bergen Kommune

Robert Emil Leistad - nestleder

Vibeke Handeland - styrerepresentant, Helse Begen

Benedikte Danielsen - styrerepresentant

Hildegunn Tjelta - styrerepresentant

Atle Garmann - styrerepresentant

Eli Veim - Ansattes representant

 

Elizabeth Vatle Helgesen - vara

John August Orgusaar - vara

Roberto Blom - vara

Siri Kristin Kvamme - vara

Trond Knutli - vara, ansattes representant

Copyright © 2017 Amalie Skrams hus & Divine Madness. All Rights Reserved