Styret

Nytt styre ved Amalie Skrams hus 2017

Kjersti Pettersen - styreleder,Bergen Kommune

Robert Emil Leistad - nestleder

Oddhild Lien - styrerepresentant, Helse Begen

Benedikte Danielsen - styrerepresentant

Erik Severin Kibbe - styrerepresentant

Inger Bente Simonsen - styrerepresentant

Eli Veim - Ansattes representant

 

Elizabeth Vatle Helgesen - vara

John August Orgusaar - vara

Odd Arvid Johansen - vara

Siri Kristin Kvamme - vara

Trond Knutli - vara, ansattes representant

Copyright © 2017 Amalie Skrams hus & Divine Madness. All Rights Reserved