Brukerstyring

Brukerstyring


Brukere av huset er helt nødvendige for den daglige drift, og vi er mange som får hjulene til å gå rundt. Det finnes flere måter å delta på, enten du lager middag, rydder opp på snekkerverkstedet, hjelper en ny bruker på tekstilrommet eller holder medlemsåpent i helgene og på helligdager.


Alle arrangement på huset står vi for selv, og det er mange arbeidsoppgaver knyttet til ulike aktiviteter og prosjekt.


Du kan engasjere deg i bestemte saker som er oppe til behandling eller fremme saker selv, delta i utviklingen av årsplan og i administrative oppgaver.


Dersom du ønsker å gjøre en innsats, må du ikke nøle med å ta kontakt enten med andre medlemmer eller ansatte. Initiativet er ditt og tilbud om medvirkning fra din side er ønsket!


Kort oversikt over arbeidsområder der brukere og medlemmer gjør frivillig arbeid og medvirker:

•Dugnader og daglig drift av verkstedene (eks resirkulering av leire, glasering etc.)

•Vask og dugnadsarbeid andre steder på huset

•Resepsjonsarbeid

Matlaging

•Omvisninger, foredrag og presentasjoner

•Arrangementer, kurs, idèvirksomhet, delta med bidrag til våre arrangement

•Frivillig innen samarbeidsprosjekt. Planlegging og gjennomføring av arrangementer i samarbeid med Bergen turlag

•Møteleder, referent på husmøter og medlemsmøter

•Deltakelse i organisasjonsarbeid; styret, samarbeidsutvalg, valgkomite

•Administrativt arbeid


Har du lyst til å medvirke, si fra! Vi har bruk for deg.


Vaskebong-ordningen

Amalie Skrams hus har ikke annet vaskebyrå enn oss selv. Dersom du tar i et ekstra tak med vasking kan du få en vaskebong som kan "veksles" inn i middag eller materialer. 

Du er velkommen til å ta del i dette helt nødvendige arbeidet.


Medlemsåpent

De som holder medlemsåpent uten ansatte til stede skal ha opplæring på grunnleggende helse, miljø og sikkerhetsarbeid og må kjenne rutiner på huset godt.

Dette er gjerne et verv man får etter å ha brukt huset over en lengre periode.