Organisasjon

Styre og stell


Amalie Skrams hus drives av Stiftelsen Amalie Skrams hus. Styret for stiftelsen innehar det øverste juridiske og økonomiske ansvaret for Amalie Skrams hus. Stiftelsens vedtekter sikrer at Amalie Skrams hus er et brukerstyrt hus: Styremedlemmer som er valgt blant og av medlemmene av huset, sitter med flertall av stemmene i styret. I denne forstanden er Amalie Skrams hus et brukerstyrt hus.


Stiftelsen har engasjert en daglig leder og har flere ansatte.


Driften av huset og beslutningsprosesser på lavere nivå er tuftet på sterk grad av brukermedvirkning og deltagelse. Bli medlem av huset og engasjér deg i saker og aktiviteter du er opptatt av! Stiftelsen behøver enda flere engasjerte medlemmer!Våre viktigste finansiører og støttespillere er Bergen kommune og Helse Bergen. Det er Byrådsavdeling for Sosial- bolig og områdesatsing som er vår vesentligste finansiør. Helse Bergens bidrag gjør også sitt til at vi kan drive huset på en skikkelig måte. Vi takker våre finansiører for lang og trofast støtte!


Vil du være med å støtte oss? Vi har behov for mer finansiering. Bidra til en god sak og vær med på å legge til rette for at mange får et bedre liv. Ta kontakt med daglig leder.