Årsplan og årsberetning


Amalie Skrams Hus utvikler årsplan med strategier på nyåret hvert år. Dette er vårt styredokument for husets utvikling og daglig drift for året.

Årsberetningen forteller om hva vi faktisk gjorde forrige år. Den vedtas av styret og årsmøtet blir orientert om dokumentet.


Arbeidet med årsplan er et dugnadsarbeid mellom ansatte og brukere. Det holdes mange allmøter for å få inn innspill og det settes ned arbeidsgrupper og liknende.

Medlemsmøtet avlegger innstilling til styrevedtak etter at utkastet er ferdigstilt for slik behandling. Deretter behandler styret forslagene og vedtar korresponderende budsjett.

Copyright © 2017 Amalie Skrams hus & Divine Madness. All Rights Reserved