Beslutningsprosesser

Beslutningsprosesser


Fra husmøte til styremøte:

Husmøtet.

 • Skal ikke ta opp konfidensielle saker.
 • Møtet er for brukere, medlemmer og ansatte. Daglig leder bør være med hvis dette er mulig. Opplysninger fra daglig leder kan ansatte, styremedlemmer eller medlemmer videre formidle. (Eksempel: Hva skjer!)
 • Forslagskasse blir tatt med på husmøtet.
 • Husmøtet har ikke mandat til å gjøre vedtak. (Eksempler på bestemmelser som ikke er vedtak: Bestemme når man skal ta en tur i nærområdet. Når en skal ha fester på huset.)                                                    (Eksempel på vedtak: At man ikke har lov å ta med seg hunder på Amalie Skrams hus)
 • Komme med saker som skal videre til medlemsmøtet.
 • For å inkludere flest, ha husmøtet på forskjellige tidspunkter. Husmøtene vil bli holdt om tirsdagene fra klokken 14:00, med unntak av siste tirsdagen i måneden, da blir møtet forskjøvet til klokken 17:00.
 • Dette blir en fast syklus.
 • Kan opprette komite til å forberede sak som skal opp på medlemsmøtet.

Medlemsmøtet.

 • Skal ikke ta opp konfidensielle saker.
 • For medlemmer, eventuelt ansatte hvis det omhandler deres virke og eksterne personer hvis en trenger folk med mer kompetanse i enkelt saker.
 • Kan komme med vedtak om mindre saker. (Eksempel: Hva medlems pengene skal brukes til.)

      Husk på at med større innflytelse, følger også større ansvar!

Brukerutvalg.

 • For hver sak, en styrerepresentant fra medlemmene og to vararepresentanter forbereder saker som skal opp i styret. Her skal både positive og negative sider ved et forslag vurderes, og videreføres til styret.
 • Hvis en trenger personer med mer kompetanse, kan eksterne personer også delta.

Styremøter.

 • Jobber bare med tyngre og konfidensielle saker.

Medlems årsmøte.

 • Bestemme retningslinjer for styret i det kommende året.
 • Presentere de som stiller til valg.
 • Vedtekts endringer.

Stiftelsens årsmøte.

 • Skal kun godkjenne årsregnskap og årsrapport.
 • Velge styre- og vararepresentanter for medlemmene.
 • Mer detaljert beskrivelse av årsmøtet finner man i vedtektene: 7. ÅRSMØTET.

 


Gjelder fra 1. mars 2020.