Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


I forbindelse med de kreative aktivitetene har vi et godt samarbeid med Kunst, Kultur og Psykisk Helse (KKPH) i Bergen kommune. Vi deltar aktivt med stoff til KKPHs Kraftverkprosjekts utgivelser av tekstkataloger og ”visuelle uttrykk”.


Kurs:

Mange av våre brukere benytter seg også av KKPHs ”Tankeromkurs” der de får veiledning, i små grupper, hos lokale kunstnere. Dette gir en fin vekselvirkning ettersom informasjon om våre verkstedstilbud kommer ut, mens kursdeltakerne tilfører huset ny kunnskap om materialer og arbeidsmetoder.


Vi prøver alltid å være åpne for nye samarbeidsprosjekter når anledningen byr seg. Ta gjerne kontakt om du har noe i tankene.


Samarbeidsprosjekter og deltagelse utenfor huset:

Brukere og ansatte har deltatt på en rekke konferanser innen feltet kunst kultur og psykisk helse, både som foredragsholdere og tilhørere. Vi står gjerne for kulturelle innslag ved ulike arrangementer dersom anledningen byr seg.


Vi deltar gjerne på markeder og utstillinger lokalt og nasjonalt. Det er viktig for oss å få vist hva vi kan og eventuelt solgt arbeidene våre.


Vi har utplassert utstillingsmontre med arbeider til salgs på Sandviken sykehus og på Bjørgvin DPS.