Styret

Styret ved Amalie Skrams Hus pr. februar 2020

Torunn Beate Remme -  styreleder,Bergen Kommune

Hilde Vadset - nestleder

Stig-Arthur Didriksen -  styrerepresentant, Helse Begen

Endre Berglid - styrerepresentant

Atle Garmann - styrerepresentant

Tor Gunnar Gundersen - styrerepresentant

Elke Karnik -  Ansattes representant


Tilde Tjelta - vara

Bente Randi Skorve - vara

Anette Jensen - vara

Silje Telle - vara

Tore Abrahamsen - vara, ansattes representant