Styret

Styret ved Amalie Skrams Hus pr. november 2022

Torunn Beate Remme -  Bergen Kommune,  styreleder

Endre Berglid - nestleder

Stig-Arthur Didriksen -  Helse Begen,  styrerepresentant

Anette Jensen - styrerepresentant

Rolf Scott - styrerepresentant

Bente Randi Skorve - styrerepresentant

Elke Karnik -  Ansattes representant


Tilde Tjelta - vara

Robert Emil Leistad  - vara

Richard Giron - vara

Tore Abrahamsen - vara, ansattes representant