Styret ved Amalie Skrams Hus pr. februar 2020

Rolf Erik Scott -  styreleder,Bergen Kommune

Atle Garmann - nestleder

Ingvild Bua -  styrerepresentant, Helse Begen

Benedikte Danielsen - styrerepresentant

Elizabeth Vatle Helgesen - styrerepresentant

John Henning Eide - styrerepresentant

Eli Veim -  Ansattes representant


Lena Jensen - vara

Einar Sagen - vara

Odd Inge Steen - vara

Trond Knutli - vara, ansattes representant

Copyright © 2017 Amalie Skrams hus & Divine Madness. All Rights Reserved