Om Amalie Skrams hus

Velkommen til Amalie Skrams hus


Amalie Skrams hus er et kreativt veksthus for livsutfoldelse og kunstnerisk utvikling. Huset er til for at mennesker med egne utfordringer skal kunne utforske eller utvikle sine kreative evner. Vi er også her for å være en sosial møteplass og tilby arbeidstrening og en fysisk aktiv hverdag på andre måter. Vi møter enkeltmennesket der det er, når det er der, og har som utgangspunkt det friske i mennesket.


”Enhvers følsomhet er vedkommendes genius.

Forakt ikke et menneskes følsomhet”.

-Charles Baudelaire


Vi har erfart fra 2001 at våre aktiviteter og vår metode fører til vekst, utvikling, tilfriskning og er helsefremmende i seg selv. Til dette knyttes begrepet ”empowerment”, som er en idé om hvordan dette skal gjøres, hvor enkeltmennesket gis makt over og ansvar for egen situasjon, egne valg, muligheter og ressurser. Vi har vært med på å legge premisser for definisjon av begrepet og dets praktiske innhold i mange sammenhenger. Vi utfordrer stadig politikere og helsepersonell til å se konsekvensene av dette innenfor psykisk helsearbeid. Dette er vi i stand til, bare i kraft av å være det vi er, gjøre det vi gjør, dynamisk i tid, med synlige resultater.


Så velkommen til oss - og gi deg selv sjansen til å bruke huset på din måte.