•  

  

ÅRSBERETNING 2019

 

”Stiftelsens formål er å la mennesker med psykiske helseplager få mulighet til å prøve ut og

utvikle sine evner gjennom ulike skapende aktiviteter, sosialt fellesskap og arbeidstrening.

For å gjennomføre ovenstående målsetting, vil stiftelsen drive et kreativt senter i Bergen, kalt Amalie Skrams hus.”

 

 

 

Styresammensetning og konstituering

 

Stiftelsens styre har i 2019 vært sammensatt av følgende personer:

 

 

Frem til årsmøtet 2019:

 

Styreleder:            Kjersti Pettersen                    Bergen kommune

Personlig vara:       Marte Monstad                       Bergen kommune

Nestleder:              Robert Emil Leistad               Medlem Amalie Skrams hus

Styremedlem:         Vibeke Handeland                 Helse Bergen

Styremedlem:         Eli Veim                                 Ansattes representant ASH

Styremedlem:        Atle Garmann                         Medlem Amalie Skrams hus

Styremedlem:         Benedicte Q. Danielsen          Medlem Amalie Skrams hus

Styremedlem:         Elizabeth Vatle Helgesen      Medlem Amalie Skrams hus

 

1.Varamedlem:      Elizabeth V. Helgesen           Medlem Amalie Skrams hus

2.Varamedlem:      Odd Arvid Johansen               Medlem Amalie Skrams hus

3.Varamedlem:      John August Orgusaar           Medlem Amalie Skrams hus

4.Varamedlem:      Siri Kvamme                           Medlem Amalie Skrams hus

 

 

Etter årsmøtet 2019:

 

Styreleder:            Kjersti Pettersen                    Bergen kommune

Personlig vara:       Marte Monstad                       Bergen kommune

Nestleder:              Atle Garmann                         Medlem Amalie Skrams hus

Styremedlem:         Ingvild Bua                             Helse Bergen

Styremedlem:         Eli Veim                                 Ansattes representant ASH

Styremedlem:        John Henning Eide               Medlem Amalie Skrams hus

Styremedlem:         Benedicte Q. Danielsen          Medlem Amalie Skrams hus

Styremedlem:         Elizabeth Vatle Helgesen      Medlem Amalie Skrams hus

 

1.Varamedlem:      Lena Jensen                            Medlem Amalie Skrams hus

2.Varamedlem:      Siri Kvamme                           Medlem Amalie Skrams hus

3.Varamedlem:      Einar Sagen                            Medlem Amalie Skrams hus

4.Varamedlem:      Odd Inge Steen                      Medlem Amalie Skrams hus

 

 

Styret konstituerte seg  på første styremøte etter årsmøtet, 11.06.2019

 

Styreleder Kjersti Pettersen ønsket avløsning og i Bystyremøte 18.12.2019

ble hun erstattet av Rolf Erik Scott. Ny Vararepresentant er Martine Baarholm.

  

  

Styrets arbeid 2019

 

Styret har, i løpet av året avholdt 8 styremøter, og behandlet 33 protokollerte saker.

 

Styrets viktigste oppgaver i 2019

 

 • Følge opp arbeidet med å installere oss i nytt hus
 • Behandling av saker levert av medlemmer
 • Budsjettarbeid og oppfølging av regnskapsrapporter


Hussituasjonen

 

Etablering i nye lokaler preget også 2019. Vi starter derfor denne årsmeldingen med samme ordlyden som vi avsluttet den forrige.

Vi har god dialog med huseierne, men vi befinner oss fremdeles i et uferdig hus. Ved årsskiftet er ikke 3.etasje tatt i bruk. Men verkstedene ser fine ut! Arbeidet med heis, brannsikring og ventilasjon har pågått hele høsten. Dette har medført mye støy og støv. Særlig har dette satt sitt preg på inngangsparti og trappeoppgang.

Ved årsskiftet var 2.etasje var nesten ferdig, men vi måtte til stadighet finne ad hook løsninger! Det mest i øyenfallende var at vi manglet lager.

Vi måtte ta i bruk bakerste del av den uferdige salen til julebordet vårt 20.desember 2018 fordi 98 personer hadde meldt seg på. Scenen var ikke klar, vi manglet lyd og lys, men alle fikk en stol, og en strålene fest ble det! Første festen i Domkirkegaten.

I januar startet arbeidet med salen og i månedsskiftet januar/februar var lyd og lys på plass. Dette var et stort og tungt økonomisk løft for oss, men hva skal vi med denne flotte salen hvis vi ikke har lydanlegg sånn at fasilitetene kan benyttes på en tilfredsstillende måte? Anlegget ble testet 9.februar! Madshift, et band som består av medlemmer på huset blåste liv i både gamle vegger og nytt utstyr. Ørepropper var nødvendig for noen! Men anlegget fungerte! Viktige tilbakemeldinger om justeringer tok vi med videre.

Det var også helt nødvendig med reparasjon av den store foldedøren mellom sal og stue. Mye av arbeidet ble utført av oss selv og huseier betalte noe materiell og maling. Døren fungerer helt topp nå. Det gjenstår fremdeles noe maling og lyddemping i salen før vi kan erklære den for ferdig.

I løpet av april/mai tok vi i bruk mer og mer av 3.etasje og alle verkstedene var operative til sommeren. Med ett viktig unntak. Vi manglet keramikkovn! Dette medførte store logistikkproblemer på det aktuelle verkstedet. Det ble produsert mye som ventet på å ferdigstilles i ovnen.  Når det ble klart at heisen heller ikke ble levert i september lovet huseier at de skulle bære ovnen opp. Vi kunne be om levering av vår nye keramikkovn – vekt mellom 500 og 600 kg. I oktober kom den på plass ved hjelp av rå muskelkraft fra 6 mann!

Vi har hatt noen utfordringer med lekkasje fra taket, tilførsel av varmt vann, manglende gelender og lysbrytere, men i løpet av høsten kom det meste på plass.

Ventilasjonsanlegget ble installert i vår og kontrollert i oktober. Dette har hittil fungert tilfredsstillende.

Som nevnt innledningsvis var ikke inngangspartiet ferdig ved inngangen til 2019. Det er det heller ikke ved årsskiftet 2019/2020. Det vil bli utbedret når arbeidet med heisen er ferdigstilt. Manglende lys og strømtilførsel har tidvis vært en problemstilling vi måtte håndtere her. Dette har også forsinket vår avgjørelse for hva slags låsesystem vi skal velge. Vi ønsker elektronisk styring av lås både på den nye inngangsdøren og i heisen.

 

Åpningstider

 

Amalie Skrams Hus har fortsatt svært rause åpningstider. Ordinære åpningstider er: mandag, tirsdag og torsdag 09.00-20.00, onsdag og fredag er huset åpent fra 09.00–16.00. Huset er åpent for alle i dette tidsrommet og de som kommer finner en åpen dør. Huset har fulgt disse åpningstidene hele 2019. I tillegg har tilbudet om Medlemsåpent kvelder, høytider og helger stått ved lag.

 

Brukernes arbeidsmedvirkning

 

Brukernes arbeidsinnsats er helt nødvendig for husets daglige drift. Flere av brukerne har vært aktivt engasjert i daglige oppgaver som matlaging og renhold, omvisninger, mottagelse og opplæring av nye brukere. Flere brukere var også sterkt engasjert da vi installerte oss i verkstedene i 3.etasje.

Vi merker en mer krevende situasjon i forhold til rengjøring fordi det er flere som bruker huset. Særlig er det behov for hyppigere vask av gang og trappeoppgang.

Medlemmene har også vært sterkt delaktige i forbindelse med husets mange arrangementer, både internt og eksternt. Bord og stoler skal på plass, bord skal dekkes, scene skal rigges, mat handles inn og kaker bakes. De har vært viktige ambassadører for huset i forbindelse med markedsføring og oppsøkende virksomhet utad. Vi har medlemmer som engasjerer seg i husets drift og organisering, og følger opp dette med å ta på seg verv i ulike komiteer og utvalg, og ved å delta i møtevirksomhet. De er også en viktig drivkraft i samarbeidet med Kunst, Kultur og Psykisk helse. De som er ansvarlig for medlemsåpent gir et tilbud utover ordinær åpningstid på onsdager og fredager, samt lørdager, søndager, offentlige høytidsdager og helligdager.

 

 

Medlemsåpent

 

Tilbudet om medlemsåpent er et kjennetegn ved Amalie Skrams Hus og er et svært viktig tilbud for mange av medlemmene. Det er mulig å ha medlemsåpent onsdag og fredag, 16.00-22.00 samt i helger og på helligdager fra 12.00–22.00. Dette tilbudet hadde en liten kortvarig stopp høsten 2018 pga av mye arbeid i lokalene våre.  Vi kom i gang igjen før jul 2018, og etter den tid har huset vært åpent de aller fleste helger. Vi nevner spesielt at huset var åpent både i påske- og julehelgen.

Dette er høytider som kan oppleves som særskilt lange og krevende for mange. Medlemmene tar selv ansvar for drift og ettersyn under medlemsåpent, og dette har fungert svært tilfredsstillende. Noen av medlemmene har bidratt med stor innsats. Daglig leder og styret har ingenting å utsette på gjennomføringen.

 

 

Kreative aktiviteter på huset

 

Vi har tilstrebet muligheter for kreative aktiviteter hele perioden selv om vi manglet verksteder første halvdel av året. Etter hvert som verkstedene er blitt tatt i bruk har vi arrangert workshoper og tilbudt enkel innføring i forskjellige materialer og teknikker. Aktiviteter på Amalie Skrams hus har, i all hovedsak dreid seg om keramikk, glass, musikk, tekstil, data, litteratur, matlaging, skriving, maleri, trening, og trearbeid. Husets ansatte er fagpersoner med bred kompetanse og lang erfaring innen musikk, studioarbeid, keramikk, digital billedbehandling, grafikk, glass, video og maleri..

 

Tekstil

Tekstilrommet er meget godt utstyrt med symaskiner og overlockmaskin. Søm, toving, hekling og strikking er populære aktiviteter blant flere brukere. Noen lager også flotte tekstilbilder. Før verkstedet var klart laget vi en liten tekstilkrok i salen der flere medlemmer laget seg en aktivitet. Vevstolen ble utsatt for tidkrevende innsats. Alt var i floker etter flytting. Imponerende tålmodighetsarbeid! Nå er renning på plass og vevstolen har fått sin egen lille krok på verkstedet. Vi startet opp med strikkekurs, som etter hvert har funnet seg lokalitet rundt omkring på huset. Ett medlem inviterte til dugnad for stiftelsen Vinden av Håp og Kjærlighet. Hovedsakelig humanitært arbeid med hjelp til Ukraina. Noen responderte positivt på dette og sydde og strikket diverse ting.

 

Maleri

Malerrommet er et populært rom og brukes jevnlig av mange. Vi har arrangert male- og tegnekurs med god deltagelse i løpet av året. Veggene på Amalie prydes av bilder som er produsert på huset. Et stort antall verker fra malerommet har vært representert på de utstillingene vi har arrangert/vært med på i 2019. På samme måte som tekstil hadde vi et malerhjørne i salen, i tillegg til at vi tidvis benyttet andre fasiliteter på huset.

 

 

Grafikk

Grafikk har endelig fått sitt eget lille område, og etter sommeren har det tidvis vært stor aktivitet på grafikkverkstedet. Pressen vår er på plass og det kan synes som flere er interessert i denne måten og uttrykke kunst på.

 

Treverksted

Det er et økende antall medlemmer som er kvalifisert til å bruke maskinparken på treverkstedet. Dette er både gledelig og nyttig. De som benytter verkstedet og kan håndtere maskinene utfører også mye vedlikeholdsarbeid på huset. Vi laget derfor et provisorisk treverksted i salen som bidro med å løse ulike oppgaver i forbindelse med at vi etablerte oss i nye lokaler. Det meste av utstyret til treverkstedet var lagret på et eksternt lager, men nye arbeidsbenker og alt verktøy var på plass i løpet av sommeren.

 

Keramikk og glass

Det ble nevnt innledningsvis at keramikkovnen ikke var på plass før i oktober så dette verkstedet ventet vi lenge på! Det er mange som trekkes til dette verkstedet og siden sommeren har det vært svært stor aktivitet selv om den nye ovnen ikke var på plass. Gleden var veldig stor da alt som var produsert endelig kunne ferdigstilles!

Det er jevnt over stor aktivitet på keramikkrommet. Her er det til dels god kompetanse blant medlemmene som lærer videre til nye besøkende. Vi har utstyr som tilrettelegger for flere keramiske teknikker, som modellering, dreiing og støpning.

 

Musikk

Musikkrom og studio var ferdig da vi flyttet så disse rommene ble umiddelbart tatt i bruk. Det har vært nødvendig med noe oppgradering av instrumenter og utstyr. Hver mandag har vi samsang og samspillgrupper med innleid instruktør. Disse gruppene har opptrådt på ulike arrangementer i husets regi. En kveld i uken jobber en studiotekniker med veiledning i studio og musikkrom.  

Brukere har selv organisert seg i grupper som øver til faste tider og øver inn program til husets egne arrangementer. Rommet benyttes mye til øving, både individuelt og i grupper. Bandet Madshift har hatt to egne konserter i salen.

 

Utstillinger

Flere av våre medlemmer deltok på Galleri VOX sine utstillinger. Gledelig at mange bidro i jubileumsutstillingen 30x30. (10 år)

Vi arrangerte vårt eget julemarked på huset i månedsskiftet november/desember. Noen medlemmer leide også bodplass på Julemarkedet på Festplassen.

Vi har faste utstillingsmontrene med kunsthåndverk for salg på Sandviken sykehus og Bjørgvin DPS. Medlemmene sørger selv for å holde montrene fylt og presentable.

I tillegg stilles bilder og andre arbeider ut i våre egne lokaler.

 

 

Biblioteket

 

Dette rommet het «disponibelt rom» og ble benyttet til diverse aktiviteter fram til i sommer. Da skaffet vi oss bokhyller og rommet skiftet navn.

Tegning og bokbinding er aktiviteter som har forgått i dette rommet

Noen har benyttet det til øvingsrom for musikk og andre til arbeid som krever stillhet og konsentrasjon.

Skrivegruppen har hatt samlinger hver tirsdag, 17.00 – 19.00, gjennom hele året. De har også vært sterkt til stede med opplesninger ved arrangementer og tilstelninger på huset. Deltakere i skrivegruppen har fått publisert i Kunst Kultur og psykisk helse sin Kraftverkkatalog.

Ett av husets medlemmer tok initiativ til å starte en Brigdeklubb i høst og de har hatt sine møter i Biblioteket.

Ellers har rommet vært benyttet av mange til ulike møter. Vi nevner nettverksmøter, Recoveryskolen og styremøter. Ved konsertene har dette rommet fungert som «Backstadge», øving og garderobe.

 

Fysisk aktivitet og friluftsliv

 

Det har i 2019 vært aktivitet både på- og utenfor huset.

Trimrommet har vært jevnlig i bruk til ulike aktiviteter.

Vi benytter oss av aktivitetene til Psykiatrialiansen og flere har deltatt på svømming i ADO hallen hver tirsdag formiddag og tur hver torsdag. Ellers kan vi nevne aktiviteter som innebandy, fotball og klatring.

Et medlem fra huset var med i arrangørgruppen på Skifest 2019 på Oset høyfjellshotell på Golsfjellet og fire medlemmer dro dit.

 

Kjøkkenet

 

Vi tilstreber middagssalg flere dager i uken. Middagen selges til kostpris, vanligvis koster den 30 kr.

Noen medlemmer er glad i å bake så her blir også bakt en del til fellesskapet.

 

Andre aktiviteter

 

Brigdeklubb og strikkekurs er nevnt. Vi tar også med Temakafè som arrangeres hver onsdag. Her har vi hatt mange gode og konstruktive samtaler.

Hver tirsdag har det vært yoga på treningsrommet, og ett medlem har arrangert ukentlige trommereiser. Yatzy, sjakk og kortspill kan også nevnes. Det er viktige sosiale aktiviteter i stuen vår.

 

 

 

Arrangementer på huset

 

Konsert med Madshift

Bursdagsfest, Amalie Skrams hus 18 år.

Åpningsfesten vår i mars

Musikkterapifestivalen sin åpningskonsert i april

 1. mai frokost
 • Sommerfest i juni
 • Skalldyraften i september
 • Verdensdagen for psykisk helse. Stand utenfor inngangen vår med kaffe og
 • Utdeling av brosjyrer og informasjonsmateriell.
 • Rockoverykonserter (2 stykker), sammen med musikkterapeuter på 4 DPS
 • Poesikveld i november
 • Julemarked
 • Lansering av Kraftverk fra tekst til scene i desember
 • Julebord

 

Arrangementer utenfor huset

 

 •  Musikk workshop på Fana Kulturhus i samarbeid med Kunst, Kultur og

          Psykisk helse. (Bergen Kommune) med påfølgende Konsert på Sardinen.

          Amalie Skrams hus bidro med instruktør og matstell til deltakerne.

 

 • ” Kraftverk” nr 59

           Flere av husets brukere har bidratt med tekster og bilder til Kraftverkutgivelsene. Husets medlemmer har også deltok på Kraftverks

           lanseringsarrangement på Bergen Offentlige Bibliotek.

 

 • Verdensdagen for psykisk helse

         Vi deltok med stand på Frokostmøtet til Røde Kors døråpner og Blå Kors steg for steg.

 

 • Amaliedagene 2019 i Oslo

        Årets tema: respekt og verdighet. Fire av husets medlemmer deltok. Disse arrangerte senere et møte her på huset der de delte sine erfaringer fra festivalen

 

 • Tverrfaglig Forum, vi deltok på fagdagene både vår og høst

 

 • NAPHA, Nasjonalt Kompetansesenter for Psykisk Helsearbeid.

         Brukerstemmen i Hordaland

 

 • WAPR, World Association for Psychosocial Rehabilation.

               Vi hadde innlegg med tema et meningsfullt liv i fellesskap med andre.

 

 • Overdosedagen ble markert på Torgallmenningen. Flere fra ASH deltok

 

 • Verdensdagen til bekjempelse av selvmord.

        Arrangement på Torgalmenningen.  Flere fra ASH deltok

 

 • Fyll Dagene

         Vi var med i prosjektgruppe og hadde stand på messen

 

 • Erfaringskafe

        Annenhver tirsdag er det kafé på Kronstad og flere brukere på Amalie stikker innom denne kaféen.

 

.

Samarbeid med andre

 

 • Vi har bidratt i styringsgruppen for aktivitetsmessen «Fyll Dagene» sammen med Trappen aktivitetssenter, Røde Kors Døråpner, Fontenehuset Bergen, Kronstad DPS og Bergen Kommune, etat for psykisk helse og rustjenester.

           Da messen gikk av stabelen i oktober deltok våre medlemmer både som            

           frivillige og som verter på vår egen stand

 • I forbindelse med kunstnerisk virksomhet og kursvirksomhet samarbeider vi med Bergen kommune, Kunst, kultur og psykisk helse. Vi rekrutterer deltakere til KKPH sine kurs, og medlemmer som benytter seg av kursene bringer med seg kunnskap tilbake til våre kreative verksteder.
 • Høgskolen på Vestlandet i Helsefag benytter oss i praksisperioder for ulike studier innen helse og sosialfag.
 • Voksenopplæringen i Helsefag (Slåtthaug vgs) har praksisstudenter her
 • MB-studiet har praksisstudent her
 • Vi har et godt samarbeid med NAV og bedrifter de benytter for deltakere i arbeidstrening.
 • Vi har videre et godt samarbeid med Kriminalomsorgen for aktivitet for innsatte i overgang soning/løslatelse
 • Fontenehuset, Galleri Vox og Fredheim kurs og aktivitetsenter er også brukersteder vi er i jevnlig dialog med.
 • Psykiatrialiansen er nevnt under pkt fysisk aktivitet.
 • Vi har også samarbeid med Kronstad DPS i tilbudet «Utskrevet til Amalie». Det vil si at annenhver tirsdag er det tilbud om følge for en omvisning på Amalie. Det er en medarbeider med brukererfaring som arrangerer.
 • Vi er med dialog og innspillsmøte i regi av etat for psykisk helse og

          rustjenester og deres prosjekt, VIP 2025.

 • Ett medlem fra Amalie har vært med i arbeidsgruppen som har jobbet med utvikling av Bergen Recoveryskole.

 

 

 

Markedsføring

 

Den store nyskapningen i 2019 var Fyll Dagene messen i oktober. Viktig!

Huset blir synliggjort overfor nye brukere ved at det legges informasjonsfoldere der man har kontakt med potensielle brukere. Eksempelvis kan nevnes: Helse Bergens institusjoner, NAV og psykiatri-tjenesten i kommunen.

Medlemmer av huset har ved flere anledninger vært med rundt for å presentere husets tilbud og idégrunnlag for interesserte.

Flere studieretninger på høyskolenivå har besøkt oss for orientering og omvisning. Helse- og sosial fra vg skoler har også vært innom for orientering.

Politikere og byråkrater ble invitert og møtte opp til arrangementer. Vi har hatt færre inviterte til arrangementer som skalldyraften og julebord i år rett og slett fordi vi ikke visste hvor mange påmeldte vi kunne ta imot. På åpningsfesten vår var nesten 200 stykker innom. Ordføreren foretok den høytidelige åpningen, mye flott program med interne krefter.

Vi har faste montre på Sandviken sykehus og på Bjørgvin DPS der vi presenterer arbeider.

 

Besøkstall

 

Ved årsskiftet hadde Amalie Skrams Hus 226 medlemmer, det høyeste vi noen gang har hatt.

Vi opplever en klar økning i besøkstallet og har registrert 15513 besøkende i 2019. Totalt er det registrert 12057 besøkende i ordinær åpningstid, fordelt på 248 dager. Dette gir et gjennomsnitt pr dag på 48,6. Det er mange som av ulike årsaker ikke ønsker å registrere seg, eller rett og slett glemmer det. Vi regner derfor med at gjennomsnitts besøkstall er godt over 50/dag.

Det har vært medlemsåpent onsdag og fredag ettermiddag + i påsken, pinsen, 17. mai og i julehelgen med til sammen 3456 besøkende fordelt på 152 dager.

 

 

Hensyn til ytre miljø

 

Virksomheten til Amalie Skrams Hus har ingen stor innvirkning på ytre miljø utover det at vi gjør hva vi kan for å spare både penger og miljø. Vi er obs på strømforbruk, sorterer avfall til gjenvinning, og jobber aktivt for å redusere vårt matsvinn. Vi har avtale med Lerøy Mat og henter varer der minst en gang/uke. Dette reduserer deres svinn og gir oss gratis råvarer som vi benytter til matlaging.

 


 
Copyright © 2017 Amalie Skrams hus & Divine Madness. All Rights Reserved