Om husmøtet

Husmøtet.


  • Skal ikke ta opp konfidensielle saker.
  • Møtet er for brukere, medlemmer og ansatte. Daglig leder bør være med hvis dette er mulig. Opplysninger fra daglig leder kan ansatte, styremedlemmer eller medlemmer videre formidle. (Eksempel: Hva skjer!)
  • Forslagskasse blir tatt med på husmøtet.
  • Husmøtet har ikke mandat til å gjøre vedtak. (Eksempler på bestemmelser som ikke er vedtak: Bestemme når man skal ta en tur i nærområdet. Når en skal ha fester på huset.) (Eksempel på vedtak: At man ikke har lov å ta med seg hunder på Amalie Skrams hus)
  • Komme med saker som skal videre til medlemsmøtet.
  • For å inkludere flest, ha husmøtet på forskjellige tidspunkter. Husmøtene vil bli holdt om tirsdagene fra klokken 14:00, med unntak av siste tirsdagen i måneden, da blir møtet forskjøvet til klokken 17:00. Dette blir en fast syklus.
  • Kan opprette komite til å forberede sak som skal opp på medlemsmøtet.