Valgkomiteen


Instruks for valgkomiteen ble vedtatt av styret i desember 2011Det skal hvert år nedsettes en valgkomité.


Valgkomiteen skal bestå av tre til fem personer fordelt på begge kjønn.

De to nyeste styremedlemmene har automatisk plass i valgkomiteen (den med flest stemmer skal sitte som leder).


I tillegg skal medlemsmøtet velge inntil tre representanter til valgkomiteen.


Ønsker du å sitte i styret, kan du melde din interesse til valgkomiteen.

Det er et minimumskrav at alle som velges inn i styret skal ha hatt tillitsverv ved Huset. For eksempel plass i samarbeidsutvalget eller deltatt i en komité oppnevnt av medlemsmøtet, daglig leder eller styret.De personer valgkomiteen velger må forberedes på at det kreves en redegjørelse fra den enkelte hvor de angir sin grunn til hvorfor de bør velges.


Følgende momenter vektlegges også:


-Engasjement for husets sak og fremtid.

-Tilstedeværelse i virkeperioden.

-Kjennskap til hva huset står for.

-Spesielle engasjement som vil kunne tjene husets interesse.Valgkomiteen avgir en innstilling med en rekkefølge på kandidatene, men ikke nødvendigvis med begrunnelse.


Kandidatene skal gjøres oppmerksom på at de på rundgang skal bekle visse tillitsverv i sin funksjonstid og at dette er absolutte krav.

Copyright © 2017 Amalie Skrams hus & Divine Madness. All Rights Reserved