Om valgkomiteen

Valgkomiteen


Instruks for valgkomiteen ble vedtatt av styret i september 2020 

Valgkomiteen skal bestå av minst tre personer. De som er i valgkomiteen, må være medlemmer av Amalie Skrams hus.


Valg av valgkomiteen blir gjort på årsmøtet.


Valgkomiteens arbeid består i å finne medlemmer som ønsker å stille til valg som medlemsrepresentanter i styret.


Valgkomiteen skal ikke rangere de som stiller til valg.


Valgkomiteen skal fortløpende offentliggjøre listen av kandidater til styret og ansatte, og dette blir videreformidlet på husmøter.

 

Kandidater som medlemsrepresentanter i styret:

 

Kandidater til styret må være medlem av Amalie Skrams hus.