Om årsmøtet

Årsmøter:


Medlemmenes årsmøte.


Bestemme retningslinjer for styret i det kommende året.

Presentere de som stiller til valg.

Vedtekts endringer.Stiftelsens årsmøte.


Skal kun godkjenne årsregnskap og årsrapport.

Velge styre- og vararepresentanter for medlemmene.

Mer detaljert beskrivelse av årsmøtet finner man i vedtektene: 7. ÅRSMØTET.