Om medlemsmøtet

Medlemsmøtet.


  • Skal ikke ta opp konfidensielle saker.
  • For medlemmer, eventuelt ansatte hvis det omhandler deres virke og eksterne personer hvis en trenger folk med mer kompetanse i enkelt saker.
  • Kan komme med vedtak om mindre saker. (Eksempel: Hva medlems pengene skal brukes til.)

Husk på at med større innflytelse, følger også større ansvar!