Amalie Skrams hus historie

Vår historie


“Stiftelsens formål er å la mennesker med psykiske lidelser få mulighet til å prøve ut og utvikle sine evner gjennom ulike skapende aktiviteter, sosialt fellesskap og arbeidstrening” ( Fra årsberetning 2002).Historien om Amalie Skrams Hus er en helt personlig historie for noen hundre brukere og en håndfull ansatte gjennom ti år.

Det er også en felles historie som kan dokumenteres i tørre fakta, og det har vært en utfordring for redaksjonen. For vi vet at Huset handler om menneskers dynamikk og samhandling og da er det gjerne følelser og handlinger som står i fokus.Idéen om et vekst- og kreativitetshus har vist seg å være bærekraftig. Aktivitetene på huset har utviklet seg i takt med brukernes behov og ønsker. At veien blir til der vi går er vel et ganske beskrivende uttrykk for husets indre liv. At veien også kan være kronglete og prosessene langsomme, er gjerne prisen som betales for å tilstrebe en stor grad av brukerdemokrati.


Huset ble tildelt Omsorgsprisen av GC Rieber Fondene i 2005. Prisen ble delt ut av ordfører Herman Friele.


Du kan lese mer om Amalie Skrams hus og Amalie Skrams hus historie i vår jubileumsbok fra 2010.